• FOTO: Morten Bowarva, Fvn.no

Sørlandet står under vann

Uværet har nådd de sørlige kyststrøkene, og regnværet vil fortsette å øke.