– Kvotering fører til fremmedhat

– Regjeringens forslag til moderat kvotering av innvandrere vil virke mot sin hensikt og føre til mer diskriminering og fremmedhat. Det mener Afshan Rafiq, leder av Høyres forum for mangfold og inkludering.