Tror ikke bergingsoperasjonen blir forsinket

Operasjonen som er innledet for å berge havarerte «Bourbon Dolphin», blir ikke forsinket, selv om lederen for operasjonen lørdag satt værfast i Edinburgh.