Ønsker sexlek blant barn

Førskolelærer og barnepedagog Pia Friis mener barnehagene bør tillate mer seksuell lek mellom barna.