- Får slippe for lett

Arbeiderpartiet vil gå i spissen for å avsløre det de mener er Frps dobbeltspill i norsk innvandreingspolitikk.