De fleste dagmammaer driver ulovlig

De fleste dagmammaer bryter loven. Tre av 75 tilfeldig valgte dagmammaer har godkjenning av kommunen.