Ja til to homofilisyn i Kirken

Kirken må leve med to ulike syn på homofile i partnerskap, fastslår Kirkemøtet.