Eiendomsskatten ulovlig

Bergenserne betaler eiendomsskatt som blir krevd inn på ulovlig grunnlag.