Beholder statskirken inntil videre

Sentralstyret i Kristelig Folkeparti måtte strekke våpen lørdag for å unngå at splittelsen i partiet ble for stor i stat-kirke spørsmålet.