Kan tro virkelig redde helsen?

Norge flommer over av historier om folk som blir friske på underlig og utvitenskapelig vis. Det bør forskes mer på troens helseeffekt, mener medisinprofessor.