Refser prisutdelingen

De kjente fredsforkjemperne Fredrik S. Heffermehl og Gunnar Garbo retter flengende kritikk mot fredsprisutdelingen.