Barn soner med tunge kriminelle

Akkurat nå er ni barn innelåst i norske fengsler. Der behandles de som voksne, i strid med FNs barnekonvensjon.