Stor mangel på redningsledere

Hovedredningssentralene har hatt kritisk lav bemanning i flere måneder, og flere redningsledere er i ferd med å slutte. Derfor ber de nå Justisdepartementet om fire millioner kroner ekstra.