Dømt til fengsel etter dødsulykke

En driftsingeniør i Store Norske er dømt til 90 dager betinget fengsel og 30.000 i bot etter en dødsulykke i Svea-gruven på Svalbard.