Tapte i retten i kampen mot USAs ambassade

Aksjonistene som forsøkte å hindre at USAs ambassade flytter til Huseby i Oslo, har tapt rettssaken i Oslo tingrett.