- Et rop om hjelp

Dan Pettersen roper om hjelp i en håpløs situasjon han ikke behersker, mener professor i rettssosiologi, Thomas Mathiesen.