Farleg svikt i fleire akuttmottak

Femten akuttmottak over heile landet må skjerpe seg, meiner Helsetilsynet. - Går ut over pasienttryggleiken, seier fylkeslegen.