Statsmann og diplomat

Årets fredsprisvinner Martti Ahtisaari er en tidligere finsk president som nyter bred internasjonal anerkjennelse.