Etterlyser svar om dødsstraff for homofili

Islamsk Råd Norge venter fortsatt på svar fra det europeiske fatwarådet før de vil ta stilling til om de er for eller mot dødsstraff for homofile.