Rekord-innvandring til Norge

Norge har aldri tatt imot så mange innvandrere som i fjor.