Fylkene får ansvar for veiene

Selv om regjeringen ikke vil opprette regioner, skal fylkeskommunen få flere oppgaver, ikke minst innen samferdsel.