Færre tullenavn blir tillatt

Fem år etter at den nye navneloven trådte i kraft avviser Folkeregisteret søknader som virker helt useriøse. Samtidig er det en rekke personer som nå angrer at de byttet navn.