— Alle har fått strømmen tilbake, men strømforsyningen er fortsatt sårbar så lenge feilen ikke er rettet, sier kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statkraft til NTB.

Fredag kveld forsvant strømmen i Harstad, Tromsø, Lakselv, Alta, Nordreisa, Kautokeino og Narvik. De siste kundene skal ha fått strømmen tilbake rundt klokken 18.15. Det er en feil ved Ofoten transformatorstasjon som har forårsaket problemene. Ledningen fra Ofoten til Kvandal var ved 20-tiden fortsatt ute av drift, men ekstra kraft fra gasskraftverket på Melkøya utenfor Hammerfest og lokale kraftselskaper gjør at kundene har fått strømmen tilbake.