• MISTER STØTTEN: Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge holdt en pressekonferanse etter møtet med kulturministeren i begynnelsen av april i år. Møtet handlet om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge. FOTO: NTB Scanpix

Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd

Kulturdepartementet holder tilbake tilskuddet til Islamsk Råd. Departementet mener det er tvil om rådets virksomhet ivaretas på en tillitvekkende måte.