I studien som er basert på tall fra Norsk intensivregister (NIR) framgår det også at de eldre pasientene får betydelig mindre og kortere respiratorbehandling enn yngre pasienter, skriver Dagens Medisin.

I undersøkelsen er pasientene delt opp i én gruppe fra 50 til 79 år og en annen fra 80 år og oppover. For den yngste pasientgruppen er median liggetid i intensivavdeling 2,3 døgn. For gruppen over 80 år er liggetiden to døgn. Mens respiratortid for den yngre gruppen er to dager, er den bare 0,9 dager for de eldre.

— Fare for å velges bort

— Studien kan indikere at norske intensivavdelinger behandler eldre pasienter med full intensivitet i noen dager, bortsett fra mindre respiratortid, og deretter begrenser de behandlingen hvis ikke tilstanden bedrer seg, sier overlege Finn H. Andersen ved Ålesund sjukehus som har gjennomført undersøkelsen.

Han mener eldre opplagt vil stå i fare for å velges bort, særlig de over 80 år, når sykehus i framtiden tvinges til en strengere prioritering av hvilke pasienter som skal intensivbehandles.

Dødeligheten ved intensivavdelingene er 14,3 prosent for de mellom 50 og 79 og 19,8 prosent for de eldste. På sengepostene er forskjellen langt større, noe som kan forklares med at de eldste trolig overføres raskere fra intensivavdelingen til sengepost enn de yngre pasientene.

- Ikke bevisst nedprioritering

Senterpartiets Kjersti Toppe, som er nestleder i Stortingets helse- og sosialkomité, sier til Vårt Land at det ikke nødvendigvis skjer noen bevisst nedprioritering av de eldste pasientene.

— Jeg har inntrykk av at det gjøres en faglig vurdering der alder anses som en risiko. Høyere dødelighet kan ha sammenheng med at det er farligere å behandle 80-åringer mer intensivt. Jeg tror ikke at helsepersonell gjør en kynisk prioritering, men et naturlig valg der de vurderer hele helsetilstanden, sier Toppe.