Statoil bekrefter undergraving av en brønnramme, og at det kunne være hydrokarboner i gropen som ble dannet. Funn av hydrokarboner utenfor brønnen er en sterk indikasjon på lekkasje fra borebrønnen. Funnet ble gjort for tre dager siden.

Statoil vet ikke hvor de hundre kubikkmeter med masse har tatt veien og jobber nå med å finne årsaken til utgravingen. Etter først å ha funnet indikasjoner på en lekkasje, i form av hydrokarboner i gropen, er det ikke senere gjort tilsvarende observasjoner, ifølge pressetalsmann for norsk sokkel i Statoil, Ørjan Heradstveit.

— Den aktuelle brønnen er stengt ned, og kommer ikke til å settes i produksjon igjen inntil vi vet hva årsaken til undergravingen er. Men vi har ikke fått nye indikasjoner på hydrokarboner og det har ikke vært bevegelse i gropen etter at vi begynte kontinuerlig overvåking av den, sier Heradstveit.

Bellona frykter utblåsning

Bellona tolker stillheten de siste dagene med at Statoil ikke har kontroll.

— Her hos oss ringer alarmklokkene. Slike groper under brønnrammen er svært alvorlige, og gitt kommunikasjonen fra Statoil, tyder dette på at selskapet ikke har kontroll på brønnen. Dette kan i verste fall være første skritt til full utblåsning, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

33 evakuert

Statoil iverksatte krisemobilisering 17. mai og evakuerte 33 av medarbeiderne på plattformen til land. Det ble startet pumping av boreslam for på stabilisere brønnen, mens selskapet fortløpende overvåker situasjonen med undervannsrobot.

Bellona tolker situasjonen slik at Statoil så langt ikke har lyktes med å få kontroll over situasjonen.

— Det har tidligere forekommet svært alvorlige hendelser på Snorre A og Gullfaks C hvor man har måttet pumpe ned store mengder boreslam for å holde kontroll på lekkasjen, sier Hauge. (NTB)