- Angrepet med slagvåpen mens han sov

21-åringen lå og sov da en 20-åring skal ha gått til angrep med et slagvåpen.