Krever samlet utbyggingsplan fra Statnett

Statnett og BKK må komme opp med en samlet plan over kraftlinjeprosjekter og planer på Vestlandet, krever SV. Kravet støttes av flere aktører.