— Denne saken skal nå behandles av Konkurransetilsynet som rette instans. På generelt grunnlag har jeg uttrykt bekymring for konkurransen i dagligvarehandelen, og det som skjer nå endrer ikke min tilnærming til disse spørsmålene, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i en kort kommentar etter at det ble kjent at Coop vil kjøpe aksjene i ICA Norge for 2,5 milliarder kroner.