Tror fremtiden er privat

Privat hjelp i hjemmet vil bare øke, mener NHO, men da må det offentlige lære seg å regne.