• tilregnelig 3.jpg FOTO: HÅVARD BJELLAND

Så ulikt har de undersøkt ham

To par psykiatere, ulike forutsetninger, forskjellig metode og sprikende konklusjon.