- Hun utstrålte livsglede

Tore, Tarald, Monica Iselin og Silje ble funnet tett i tett på Kjærlighetsstien. Retten fikk høre sterke minneord om fire av de døde fra Hordaland.