Statkraft får milliardpakke

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil tilføre 14 milliarder kroner i ny egenkapital.