• 28853.jpg FOTO: ØRJAN DEISZ

Smerte og følelser i SVs abortstrid