Skoler i Høyre-styrte Oslo og Asker deler inn elever etter faglig nivå. Dette er stikk i strid med det Regjeringen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) ønsker, og i årevis har byrådet i Oslo og kunnskapsministeren kranglet om lovligheten av denne type undervisning.

Nå har Utdanningsdirektoratet skåret gjennom, skriver Aftenposten.

Bakgrunnen er en klagesak fra Oslo der Kastellet skole opprettet såkalte mestringsgrupper for å gi tilpasset undervisning til elevene. Fylkesmannen konkluderte med at skolen brøt opplæringsloven, men kommunen klaget saken videre til Utdanningsdirektoratet som nå har opphevet Fylkesmannens vedtak.

Ifølge direktoratet er nivådelt undervisning lovlig dersom gruppeinndelingen ikke er permanent, dersom læringsutbyttet vurderes jevnlig, dersom elevenes plassering i grupper evalueres og endres jevnlig, og dersom det er i et begrenset omfang og mesteparten av undervisningen foregår i ordinær klasse.

— Avgjørelsen er en full seier til Oslo-skolen, sier Elisabeth Aspaker, skolepolitisk talskvinne i Høyre.

Ifølge Aspaker er dette en type undervisning Høyre ønsker over hele landet.

Statssekretær Elisabet Dahle (SV) mener det viktigste er at undervisningen er innenfor loven og medgir at tilpasset opplæring kan være vanskelig.

— Derfor er vi i gang med å lage en veileder til skolen om hvordan opplæringsloven skal forstås, sier hun.