• Skjermbildex.jpg

Bommet på Venezuela og Bolivia

Slottet tabbet seg ut, da Kongen skulle kondolere til Venezuela etter Hugo Chavez' bortgang.