• FRIFUNNET: Forfatter og journalist Åsne Seierstad er frifunnet i lagmannsretten. FOTO: SCANPIX

Åsne Seierstad frifunnet i lagmannsretten

Nå ankes kontroversen rundt «Bokhandleren i Kabul» til Høyesterett.