AUF-leder Eskil Pedersen sier Arbeidernes Ungdomsfylking har besluttet å igjen arrangere sommerleire på Utøya.

— Vi mener det er den beste måten å hedre ofrene på, sier Pedersen.

Pedersen og styreleder i Utøya AS, Martin Henriksen, la fredag frem planene for hvordan Utøya skal gjenreises etter terrorangrepet 22. juli i fjor, der 69 personer ble drept.

AUFs 22. juli-fond har mottatt rundt 40 millioner kroner til formålet. Planene som AUF presenterte fredag innebærer en kostnadsramme på inntil 60 millioner kroner.

— Vi er svært takknemlige for alle bidrag som gir muligheten til å gjenreise Utøya som et sted der ungdom fortsatt kan møtes til politisk engasjement og diskusjon, skriver AUF på Utøyas nettsted.

Støttegruppen fornøyd

Pedersen sier AUF vet at meningene er delte om Utøya skal tas tilbake, og at flere etterlatte ikke ønsker det.

— Vi har forsøkt å ta hensyn i så stor grad som mulig, men vi mener det er bedre at øyen blir et sted som blir tatt vare på og der det er aktiviteter enn at øyen blir lagt øde og gror igjen.

Planene om gjenoppbygging er utarbeidet i samarbeid med arkitektkontoret Fantastic Norway og PEAB. AUF har besluttet å lage et minnested i området sørspissen-vestspissen av øyen. Det er også besluttet at fremtidige sommerleirer ikke skal arrangeres rundt 22. juli.

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli er i dialog med AUF om planene om et minnesmerke på Utøya. Leder Trond Henry Blattmann sier at støttegruppen setter veldig pris på at AUF har vektlagt minneaspektet og sagt at 22. juli blir en minnedag og ikke en leirdag.

— Dette er AUFs øy, og Landssyret har fattet sin beslutning. Så skal planene gå gjennom en reguleringsprosess. Der vil jo berørte som har meninger om planene kunne legge inn sine tanker om det, sier Blattmann.

Skal rive kafébygget

Et nytt hovedbygg skal få konferanseområde, møterom, spisesal, kjøkkenfasiliteter, svalganger, basarområde og klokketårn, og det skal bygges nye brygger. Atkomstveien på landsiden skal utbedres, og det skal også den nåværende infrastrukturen på øyen.

Planene innebærer oppgradering av aktivitetsområder, blant annet ny badestrand, oppgradering av fotball- og volleyballbaner, drenering på teltplass, ladestasjoner og belysning. Antall overnattingsplasser innendørs skal utvides, og den eksisterende bygningsmassen skal rustes opp.

I tillegg innebærer planene en ny utescene for konserter og kulturarrangementer. Kafébygget skal rives.

Planen er å begynne rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen i løpet av høsten. Neste år skal resten av prosjektet iverksettes.