• Arkivfoto: Vegar Valde

Lettere å sammenligne drosjepriser

Norges Taxiforbund vil gjøre det lettere for drosjekundene.