Sprengfyring i kulden øker brannfaren

Vi fyrer for harde livet for å holde sprengkulda ute av stua. Dessverre betyr all fyringen også økt fare for boligbrann, både via vedfyring og elektriske anlegg.