Asker og Bærum tingrett sa 17. oktober ja til at 62-åringen kan løslates på spesielle vilkår. Han har bedt seg prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på syv år av forvaringsdommen på ti år.

Aktor, statsadvokat Per Egil Volledal, viser til Høyesteretts behandling av forvaringsdommene i NOKAS-sakene og Alvdal-saken nylig.

— Vi anker ikke dommen. Grunnen er at Høyesterett har kommet til hvilke kriterier som skal legges til grunn i sakene som ble behandlet for noen uker siden, sier Volledal til NTB.

— Jeg tror ikke at en anke vil føre fram. Dette er en helhetsvurdering av denne saken sett opp mot de andre sakene, sier han.

- Er ikke lenger pedofil

Erik Andersens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, mener det er en riktig beslutning.

— Andersens endring og bevisene for øvrig tilsier løslatelse, sier hun til NTB.

Andersen ble i desember 2010 dømt for seksuelle overgrep mot 66 gutter. De rettsoppnevnte psykiaterne mener at det nå ikke lenger er grunnlag for å sette diagnosen pedofil på Andersen. Da han forklarte seg i retten og ba om å bli løslatt, erkjente han for første gang at han sto bak samtlige overgrep han er dømt for.

— Etter bevisførselen kan retten ikke legge til grunn at Andersen har noen dragning mot små gutter, skriver tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken i dommen.

Erik Andersen ble pågrepet og siktet 11. januar 2008. Da hadde politiet etterforsket en rekke overgrep mot mindreårige gutter over hele Sør-Norge i flere år.

Strenge vilkår

Selv om Asker og Bærum tingrett har kommet til at det er riktig å prøveløslate Andersen, overlater den til Kriminalomsorgen å sette datoen for løslatelse når boforholdene er ordnet.

Andersen er i ferd med å bygge hus i Hordaland og skal bo enten i en brakke eller i en hytte på tomten frem til huset står ferdig.

62-åringen blir satt fri på svært strenge vilkår, noe han sa i retten at han ikke har noe imot. Han kan ikke endre oppholdssted eller overnatte andre steder enn i egen bolig uten forhåndssamtykke av Kriminalomsorgen. Han kan ikke forlate Hordaland fylke uten forhåndssamtykke. Han får ikke oppsøke offentlige bad eller idrettsanlegg, får ikke ha kontakt med barn under 16 år med mindre det er ansvarlige voksne til stede. Han får ikke kontakte fornærmede i straffesaken, må delta i behandlingsopplegg og må akseptere anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk.

Prøvetiden gjelder til forvaringstiden utløper 30. juni 2017.