— Etter en helhetsvurdering har vi kommet fram til at politiet trenger et ekstra verktøy for å møte denne nye trusselen. Derfor ber vi om samtykke til at uniformert mannskap i vakt- og beredskapstjeneste bevæpnes med pistol inntil videre, sier Odd Reidar Humlegård i enpressemelding.

Det kommer etter at PST tidligere denne måneden kom med en oppdatert trusselsituasjon, der de mente at norsk politi og Forsvar var utsatt. Norsk politi er blant de svært få politistyrkene i Europa som ikke er bevæpnet som standard.

- Bare så lenge trusselen består

— Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge, meldte PST i sin siste trusselvurdering 5. november.

Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland, presiserer at anmodningenom å få bære våpen er midlertidig.

— Her er det foretatt en politifaglig vurdering iforhold til at PST har pekt på forsvaret og politiet sommulige terrormål. En bevæpning vil bare være aktuell så lenge denne trusselen består,sier Gudmundsen.

Helt konkret betyr dette at alt uniformert politi skal bærepistol. Men det er uklart hvor fort justisministeren vil fatte et endeligvedtak.

— Jeg vet ikke hvor fort dette kan iverksettes.Anmodningen er sendt til departementet og det er statsråden som tar beslutningen, sier politimesteren.

Til VG sier justisminister Anders Anundsen at han tar sikte på å besvare henvendelsen fra politiet så raskt som mulig.

Alle vanlige tjenestepersoner

Forespørselen om våpenbruk gjelder for politifolkene i innsatsgruppene 1-4, noe som betyr alt fra livvakttjeneste og Oslo-politiets beredskaptropp, til vanlige polititjenestemenn.

I trusselvurderingen heter det at politiet og Forsvaret kan være mål for terrorangrep også i Norge.

— Nå gjelder det Forsvaret og politiet. Det er rettet mot oss. Det er en vesentlig forskjell, og den er viktig, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård etter at trusselsituasjonen ble kjent.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sa etter trusselvurderingen at han mener politiet selv må avgjøre hvorvidt de skal bevæpnes ytterligere.

— Det er ett av de tiltakene politiet selv må vurdere. Jeg mener det er en ren faglig vurdering i den situasjonen vi befinner oss i nå, sier Anundsen.