— SV vil ta saken opp både med helseministeren og landbruksministeren og kreve både akutte og langsiktige tiltak, sier SVs landbrukspolitiske talsperson, Karin Andersen, til NTB.

Rundt halvparten av kyllingene her i landet er smittet av bakterien som er resistent mot en gruppe antibiotika kalt kinoloner, skriver Nationen.

- Noe er alvorlig galt

— Når rundt halvparten av alle kyllinger er smittet av bakterien som er resistent mot en gruppe antibiotika, er det åpenbart noe som er alvorlig galt med kyllingproduksjonen, og det kan ikke få fortsette, sier Andersen.

Hun ber helseminister Bent Høie (H) slåss for folks helse.

— Hvis viktige medisiner slutter å virke fordi bakterier blir resistente, er det alvor. Da risikerer vi plutselig å stå hjelpeløse i kampen for noen svært syke mennesker som i dag kan få behandling. Da må alarmen gå og regjeringen snarest sette inn tiltak for å stoppe spredning og forhindre at dette oppstår, sier Andersen.

Lammelser

I Storbritannia inneholder sju av ti frosne kyllinger helsefarlige campylobacter-bakterier.

Campylobacter kan gi blodig diaré og bare noe få bakterier er ifølge Folkehelseinstituttet nok til å forårsake sykdom.

Smitte kan foruten diaré gi feber og magesmerter, og i sjeldne tilfeller også leddbetennelse og lammelser.

Bakterien overlever flere uker i mat ved kjøleskapstemperatur, ekstra lenge i fjærfeprodukter. Den overlever også lenge ved frysing.

Høyt innhold

I supermarkedkjeden Asda inneholder hele 78 prosent av kyllingene Campylobacter, og 28 prosent av dem har et svært høyt innhold, definert som over 1.000 kolonidannende enheter per gram, viser en undersøkelse utført av det britiske mattilsynet (FSA).

Undersøkelsen av frosne kyllinger i britiske matbutikker ble innledet i februar og skal pågå i ett år.

Verstinger

Funnene etter seks måneder var imidlertid så alvorlige at FSA valgte å navngi verstingene.

Mens Asda topper listen over verstinger, kommer supermarkedkjeden Tesco aller best ut. Heller ikke de har imidlertid stort å være stolt over, ettersom 64 prosent av kyllingene i frysediskene deres også viser seg å inneholde Campylobacter.

— Disse funnene viser at matindustrien, særlig detaljistene, må gjøre mer for å redusere nivået av Campylobacter i fersk kylling, sier FSAs sjef Steve Wearne.

I juni gikk FSA ut med en generell advarsel til britiske forbrukere om ikke å vaske kylling, ettersom dette bare bidrar til ytterligere spredning av bakterier.