Høyre/Frp-regjeringen lovte søndagsåpne butikker over hele landet da den kom til makten i høst, men onsdag skrev Aftenposten at det blir vanskelig å få flertallet i Stortinget med på en slik ordning etter at Venstre bestemte seg for at de vil la kommunene bestemme dette selv. Regjeringspartienes mål var å innføre søndagsshopping fra nyttår.

Kulturminister Thorhild Widvey (H), som har ansvaret for lovverket som regulerer åpningstider på søndager, vil ikke svare på om tidsplanen holder.

— Jeg kan ikke nå si når nytt regelverk kan tre i kraft. Endringer i regelverket om søndagsåpne butikker forutsetter lovendring. Det betyr blant annet at saken skal på høring før den kan forelegges Stortinget, sier hun til Aftenposten søndag.

Det er også uenighet om saken internt i Høyre. Torsdag skrev Høyres leder i arbeids- og sosialkomiteen Arve Kambe et innlegg i Aftenposten der han sa at å la folk jobbe i butikker på søndager ikke er en god måte å bruke arbeidskraft på.

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik sier han har liten sans for Venstres modell der lokalpolitikere skal bestemme åpningstidene.

— Jeg skjønner ikke hvorfor en skal lage en lov som sier at kommunestyret skal bestemme for fire år av gangen om det skal være lov å selge brød søndager, sier han.

— Jeg tror fornuften vinner. Vi må få lov til å sette oss ned med våre primærstandpunkt, og så forhandler vi oss fram.