Isolert etter jordskred

Tre husstander kommer seg ingen vei etter skred i Selbu.