Årsaken til bruddet i meklingen var at arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri ikke ville etterkomme kravet om et varig lønnsløft for ansatte ved landets vaskerier og renseribedrifter, opplyser Industri Energi.

Her streiker de

Det første streikeuttaket favner i hovedsak ansatte i vaskerier og renserier i Stavanger, Bergen og Trondheim som jobber for hoteller, offshorebedrifter og private. Ved disse bedriftene i Hordaland er ansatte tatt ut i streik fra fredag morgen:

Berendsen Tekstil Service AS, 5258 Blomsterdalen

Hygienisk Vask og Rens AS, Godvik

Nor Tekstil AS, Hylkje

Nor Tekstil AS, avd Fonnes, Nor Tekstil AS, avd Valen

Nor Tekstil AS, avd Voss

Renseriet Sandnes, avd Bergen

Positiv til dispensasjoner

I dag tjener de ansatte i vaskeri— og renseribedriftene, hovedsakelig kvinner, 86 prosent av gjennomsnittlig industrilønn.

Streikeuttaket omfatter også vaskerier som tar oppdrag for sykehus og andre helseinstitusjoner, men Industri Energi understreker at det er et begrenset streikeuttak i slike bedrifter.

— Det er tilstrekkelig kapasitet på vaskerier som håndterer sykehus og helseinstitusjoner. Vi vil være positivt innstilt til å innvilge dispensasjoner til vaskerier som leverer til helseinstitusjoner, sier forbundsleder Leif Sande.