— Bankenes marginer på utlån har økt jevnt det siste året, og konkurransen mellom bankene er hard, særlig innen boliglån. Bankene kan finansiere seg billigere. Det vil gi lavere rente på boliglån i høst, hvis det ikke skjer noe uventet i økonomien, sier analysesjef for kreditt i Swedbank, Pål Ringholm, til Dagens Næringsliv.

Finanskrisen for seks år siden gjorde at flere banker gikk over ende, og i Norge førte krisen til at vanlige banker ikke fikk lånt penger i finansmarkedet. Det kunne ført til at vanlige folk ikke ville få lån, men en pakke på 350 milliarder kroner i rimelig finansiering til bankene fra finansminister Kristin Halvorsen ble redningen.

Av ordningen brukte bankene på det meste 230 milliarder kroner. DNB sto for drøyt halvparten - omtrent 118 millioner.