Knudsen sovnet stille inn i sitt hjem i Meistervik søndag morgen, opplyser prest Olav Berg Lyngmo til avisen.

I vår ble dokumentarfilmen om Børre Knudsens liv, «En prest og en plage», vist på norske kinoer. Den kompromissløse abortmotstanderen har i en årrekke markert seg med aksjoner mot abort og motstand mot liberale synspunkter i Den norske kirke.

— Jeg har nettopp mottatt det triste budskap at vår kjære Børre Knudsen døde stilt og rolig i sitt hjem i Meistervik i dag tidlig klokken 8, sier Lyngmo.

GIKK BORT: Børre Knudsen brukte store deler av sitt liv på å kjempe mot abort i Norge. Nå er han død.
Fartein Rudjord

Kamp mot abortloven

Børre Arnold Knudsen ble født 24. september 1937 i Vennesla i Vest-Agder. Knudsen ble ordinert som prest i 1967 i Bergen, og på 1980-tallet ble han landskjent for sin kamp mot abortloven som ble vedtatt i 1978.

Året etter la Knudsen ned den statlige delen av sitt embete, i protest mot abortloven, og nektet å motta lønn, skriver Dagen. Presten fortsatte imidlertid å utføre kirkelige embetsplikter.

Etter at staten ved kirkeminister Einar Førde siden 1980 hadde forsøkt å få Børre Knudsen avskjediget for embetsforsømmelse, fradømte Høyesterett i 1983 Knudsen sogneprestembetet i Balsfjord kommune. Han fikk da beholde sine presterettigheter og fortsatte som prest i det selvproklamerte Strandebarm prosti.

Svekket av Parkinsons

Knudsen fortsatte sin kamp mot abortloven gjennom ulike aksjoner på 1980— og 90-tallet, sammen med andre profilerte abortmotstandere som Ludvig Nessa.

Sogneprest Olav Berg Lyngmo i Kautokeino ble avsatt etter at han i 1997 brukte Kautokeino kirke til å vigsle Knudsen til biskop av Strandebarm prosti av Den norske kirke i eksil.

I 2001 besluttet biskopen i Nord-Hålogaland å frata Knudsen retten til å være prest.

Børre Knudsen var svekket av Parkinsons de siste årene før han døde, ifølge nettstedet Wikipedia.