Lagmannsretten konkluderer i sin dom fredag ettermiddag med at det ikke er grunnlag for å si at kjendisadvokaten utsatte den gamle kvinnen for utilbørlig påvirkning da testamentet ble nedtegnet. I og med at anken ble forkastet, har Mona Høiness dermed vunnet fullt ut i lagmannsretten, slik hun også gjorde i Oslo tingrett.

Testamentet førte til at Per og Synnøve Urdahls slektninger — åtte nevøer og nieser av det barnløse ekteparet - ikke fikk et rødt øre av arven. Høiness ble tilgodesett med alt, verdier for rundt 100 millioner kroner, med unntak av 50.000 kroner til en institusjon som drev med omplassering av hunder.

De åtte slektningene har gått rettens vei for å få kjent testamentet til Synnøve Urdahl ugyldig. De hevder den gamle kvinnen var sterkt svekket de siste årene før hun døde, og at hun ble påvirket av Høiness da hun fikk nedtegnet testamentet.

Slektningene må også dekke Høiness' sakskostnader på drøyt en million kroner. (©NTB)