Det er ventet at vannføringen vil øke raskt i de fleste vassdragene, og at den kan øke til over nivå for femårsflom i mange vassdrag. Mest utsatt er vassdragene i Romsdal, Nordmøre og Sør-Trøndelag, opplyser Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).

Nedbørsmengdene som er ventet, kan medføre oversvømmelser spesielt i tettbygde strøk. På steder med mye vann i bakken fra før kan dette gi økt risiko for jordskred. Dette gjelder spesielt i bratt terreng og langs elver og bekker med stor vannføring.